Design a site like this with WordPress.com
Get started

Blog

Predică despre vedenia cea înfricoşată a Prorocului Isaia

📯 Cugetarea zilei de 27 August📖 Proloagele de la Ohrida 🕓 Timp de citire 2 min Am văzut pe Domnul stînd pe un scaun înalt şi măreţ şi poalele hainelor Lui umpleau templul (Isaia 6: 1).Iată vedenia vedeniilor! Iată slava slavelor şi măreţia măreţiilor! Dumnezeu a arătat mare mila Sa oamenilor, în aceea că le-a…

Sf. Ioan Gură de Aur – Despre distrugerea şi reconstrucţia Templului în trei zile. Neputinţa evreilor de a interpreta cuvintele lui Iisus. (Ioan II, 18-22)

📖 Sf Ioan Gură de Aur, Marea Evanghelie a lui Ioan, pag. 24🕓 Timp de citire 6 min (18) Iudeii au luat cuvântul şi I-au zis: “Prin ce semn ne arăţi că ai putere să faci astfel de lucruri?”(19) Drept răspuns, Iisus le-a zis: “Distrugeţi acest Templu şi în trei zile îl voi ridica.”(20) Iudeii…

Sf. Issac Sirul – Despre căile care apropie de Dumnezeu

📯 Despre căile care apropie de Dumnezeu şi care i se arată omului din faptele dulci ale privegherii de noapte. Şi că cei ce petrec în ea se hrănesc cu miere toate zilele vieţii lor 📖 Filocalia X, Sf. Isaac Sirul, pag. 156🕓 Timp de citire 8 min 📜 Să nu socoteşti, o, omule, că…

Tâlcuire la Luca 5, 13-14 a Sf Teofilact al Bulgariei

📜 Tâlcuire la Luca 5, 13-14: 13. Şi întinzând El mâna, S-a atins de lepros, zicând: Voiesc, fii curăţat! Şi îndată s-a dus lepra de pe el. 14. Iar Iisus i-a poruncit să nu spună nimănui, ci, mergând, arată-te preotului şi, pentru curăţirea ta, du jertfa, precum a orânduit Moise, spre mărturie lor.🕓 4 min…

Tâlcuire a Sf. Ioan Gură de Aur. Domnul şi primii săi discipoli merg acasă, la locuinţa Lui. Falsele aşteptări ale Mariei în ceea ce-L priveşte pe Mesia, Iacov, Ioan şi Toma, noii discipoli. Semnificaţia profetică a nunţii din Cana. Cele trei etape ale noii naşteri, (Ioan II 1-5)

📖 Sf Ioan Gură de Aur, Marea Evanghelie a lui Ioan, pag. 18🕓 Timp de citire 6 min(1) Şi, a treia zi. s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo.(2) Şi la nuntă a fost chemat şi Iisus cu ucenicii Lui.(3) Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis:…

Despre privegherea în timpul nopţilor şi despre diferite feluri ale faptelor – Sf. Isaac Sirul

📯 Despre privegherea în timpul nopţilor şi despre diferite feluri ale faptelor 📖 Filocalia X, Sf. Isaac Sirul, pag. 154🕓 Timp de citire 1 min 📜 Cînd voieşti să stai în slujba (liturghia) privegherii tale, cu ajutorul lui Dumnezeu, fă cum îţi spun: pleacă-ţi genunchii după obicei şi ridică-te şi să nu începi îndată slujba…

Pagubele nepocăinței – Sf Nicodim Aghioritul

📯 Partea a II-a – Ce pagube îşi pricinuiesc mântuirii lor, cei care păcătuiesc cu nădejdea că se vor mărturisi şi se vor pocăi? 📖 Sf Nicodim Aghioritul, Cuvânt pentru pocăință, pag. 9🕓 Timp de citire 5 min Dar cine poate oare arăta îndeajuns pagubele pe care şi le pricinuiesc lor, cei ce păcătuiesc cu…

Tâlcuire la Luca 4, 31-37 a Sf. Teofilact al Bulgariei

📜 Tâlcuire la Luca 4, 31-37: 31. „Şi S-a coborât la Capernaum, cetate a Galileii, şi îi învăţa sâmbăta. 32. Şi erau uimiţi de învăţătura Lui, căci cuvântul Lui era cu putere. 33. Iar în sinagogă era un om, având duh de demon necurat, şi a strigat cu glas tare: 34. Lasă! Ce ai cu…

Epistola 58, Către fratele Grigorie (de Nyssa) (scrisă în anul 371)

📜 Oare în ce chip să mă bat cu tine prin scrisori? Cum te-aş mustra în chip demn de tine, pentru naivitatea manifestată în toate privinţele? Spune-mi, cine cade de trei ori la rând în aceleaşi curse ? Cine cade de trei ori în aceeaşi plasă? Nici măcar printre necuvântătoare n-ai găsi una care să…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Pilde, cuvinte de învățătură, icoană veche bizantină, simboluri și repere creștine ☦️